Privacy policy

Alles over jouw privacy

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Buitenhuis ’t Beekdal

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Buitenhuis ‘t Beekdal. Buitenhuis ’t Beekdal is een vakantiehuis dat als vakantieverblijf gehuurd kan worden voor een korte of langere periode.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Buitenhuis ‘t Beekdal verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens dan kun je contact opnemen met:
info@buitenhuisbeekdal.nl
Tel: 06 51 90 06 35
Antwerpseweg 57
4891 CM Rijsbergen

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons-gegevens verzameld door Buitenhuis ‘t Beekdal. Deze worden hieronder toegelicht.

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met ons via de website. In het conteact- en -boekingsformulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en verbijfsgegevens.

Analytics

Deze website kan jouw gegevens verzamelen om de website te verbeteren. Dit gebeurt dan met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

Ontvangers

De gegevens die wij ontvangen en verwerken worden beheerd d.m.v.:

Hostingprovider

De e-mail van Buitenhuis ‘t Beekdal wordt opgeslagen op de servers van hostingprovider van Buitenhuis ‘t Beekdal..

Bewaartermijn

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Buitenhuis ‘t Beekdal, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Buitenhuis ‘t Beekdal via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Veiligheid

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. Uitzondering hierop in het geval dat geschreven correspondentie of facturatie met gebruikmaking van deze gegevens noodzakelijk is.

De persoonsgegevens die door Buitenhuis ‘t Beekdal of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Buitenhuis ‘t Beekdal prive is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

Rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die door ons vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Buitenhuis ‘t Beekdal. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Buitenhuis ‘t Beekdal.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij ons vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Buitenhuis ‘t Beekdal niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Buitenhuis ‘t Beekdal jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@buitenhuisbeekdal.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Buitenhuis ‘t Beekdal verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten van Buitenhuis ‘t Beekdal via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om te corresponderen en boekingen vast te leggen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Buitenhuis ‘t Beekdal de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Buitenhuis ‘t Beekdal met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd

Buitenhuis ‘t Beekdal behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Buitenhuis ‘t Beekdal dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Buitenhuis ‘t Beekdal te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@buitenhuisbeekdal.nl

Antwerpseweg 57  4891CM Rijsbergen